Concentrated Keno dressing

  • Concentrated Keno dressing
Wysoce skoncentrowany środek do renowacji do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
  • środek do odnawiania tworzyw sztucznych, winylu, opon, części motoryzacyjnych itp.,
  • pogłębiający efekt połysku
  • antystatyczny
  • bez zapachu

Available packages: 5 L

Dostępność: Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, skontaktuj się ze specjalistą CID LINES.